CHÚNG TA THỬ HỎI BÀN TAY ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHÓNG RA VÔ LƯỢNG QUANG QUẢ ĐỊA CẦU NÀY CÓ NHẬN ĐƯỢC CHĂNG

CHÚNG TA THỬ HỎI, BÀN TAY ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHÓNG RA VÔ LƯỢNG QUANG, QUẢ ĐỊA CẦU NÀY CÓ NHẬN ĐƯỢC CHĂNG? CHÚNG TA Ở TRONG ÁNH HÀO QUANG CỦA ĐỨC PHẬT CHĂNG?
Phóng quang phải có nhân duyên đặc biệt, đây là thông tin nhanh. Như ngày nay dùng điện thoại di động, vừa bấm máy điện lập tức phóng đi, người ở bên kia trái đất sẽ nhận được ngay, tin tức đến họ, đây chính là phóng quang. Phật A Di Đà phóng quang, chúng ta cũng có thể phóng quang đấy, chỉ không lớn, không được tự tại như Ngài thôi. Nếu chúng ta không có những cơ khí này thì chẳng thể phóng quang được. Nhưng vẫn còn có cách để ta phóng quang, đó là ý niệm, niệm đến đâu quang đến đó. Niệm Phật A Di Đà, Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, sẽ nhận được quang của chúng ta, bản thân ta không biết, nhưng Ngài đã nhận được. Niệm lực của chúng ta phóng quang, màu sắc không giống nhau, ánh sáng mạnh yếu không giống nhau, nó liên quan đến ý niệm của quí vị.
Trong cuộc sống hàng ngày, ta tiếp cận với người thân, người xưa nói: "Mẫu tử liên tâm", sự cảm ứng đó vô cùng nhạy bén. Hai người ở hai nơi khác nhau, bên này tưởng nhớ, bên kia sẽ cảm nhận được. Sự việc này không giả dối đâu.
Phật phóng quang phổ chiếu nhất thiết chư Phật thế giới, thời chư Phật quốc, giai tất minh hiện, như xứ nhất tầm.
Chúng ta thử hỏi, bàn tay Đức Phật A Di Đà phóng ra vô lượng quang, quả địa cầu này có nhận được chăng? Có! Chúng ta ở trong ánh hào quang của Đức Phật chăng? Có, chúng ta ở trong ánh hào quang đó, không sai tí nào. Vì sao chúng ta vẫn mê hoặc điên đảo? Vẫn tạo tội nghiệp? Chẳng phải hào quang của Đức Phật không chiếu đến quí vị, bản thân quí vị núp ở một chỗ khiến cho hào quang của Đức Phật không chiếu đến mình. Núp ở đâu vậy? Núp trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, những thứ này làm chướng ngại Phật quang, ba tầng chướng ngại. Nếu quí vị buông bỏ chấp trước, quí vị sẽ thấy được Phật quang, tuy thấy không nhiều, buông bỏ được phân biệt sẽ thấy được nhiều một chút. Nếu buông bỏ hết khởi tâm động niệm, thì sẽ thấy được hết, không còn chướng ngại nữa. Chúng ta sống ở đâu? Sống trong quang minh biến chiếu của chư Phật Như Lai. Nghiệp chướng gì cũng tiêu trừ, cho nên người học Phật chẳng thể không buông bỏ. Không buông bỏ thì chỉ học được trên văn tự mà thôi, chẳng được lợi ích gì. Nếu chúng ta thật sự buông bỏ, sẽ được lợi ích thật sự. Đọc Kinh, nghe Kinh trí huệ tăng trưởng, trí huệ rất hữu dụng.
A DI ĐÀ PHẬT
Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải
HT. TỊNH KHÔNG Giảng
31/07/2019
28 bình luận:
Lê Diệu Kim
31-07-2019, 04:47:59
A DI ĐÀ PHẬT...
Diệp Xuân Nga
31-07-2019, 04:47:59
Chúc cho tất cả các bạn hữu duyên luôn sống trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ A DI ĐÀ PHẬT
Tiến Sang Nguyen
01-08-2019, 04:48:07
Nam Mô A Di Đà Phật Cảm ơn Diệp Xuân Nga
Từ Thanh Tập
01-08-2019, 04:48:07
NAMMÔADIĐÀPHẬT
Phuong Diep
02-08-2019, 04:47:51
Nam mô a di đà phật
Diệu An
02-08-2019, 04:47:51
A Di Da phat
Phạm Phạm
03-08-2019, 04:47:47
A di đà phật
Nguyễn Hồng
03-08-2019, 04:47:47
A Di Đà Phật
Lê Ngọc Hương
04-08-2019, 04:47:45
Nam mô A Di Đà Phật
Tiến Sang Nguyen
04-08-2019, 04:47:45
Nam Mô A Di Đà Phật
Cư Sĩ Thiện Thành
05-08-2019, 04:47:46
A DI ĐÀ PHẬT
Bui Ngọc Châu
05-08-2019, 04:47:46
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thanh Giàu
06-08-2019, 04:47:43
A DI ĐÀ PHẬT
Châu Tâm
06-08-2019, 04:47:43
A Di Đà Phật ???
Thao Nguyen Thi
07-08-2019, 04:47:43
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Minh Nguyen
07-08-2019, 04:47:43
Nam mo a di da phat
Meo Sammy
08-08-2019, 04:47:40
A di đà phật
Oanh Pham
08-08-2019, 04:47:40
A DI ĐA ̀ PHẬT. A DI ĐA ̀ PHẬT. A DI ĐA ̀ PHẬT
Cao Son
09-08-2019, 04:47:39
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chu Kim Thoa
09-08-2019, 04:47:39
nam mô a di đà phật
Tinh Vu
10-08-2019, 04:47:38
A DI ĐÀ PHẬT.
Kim Son
10-08-2019, 04:47:38
Nam mo a mi da phatNam mo a mi da phatNam mo a mi da phat
nguyện minh
11-08-2019, 04:47:38
A MI ĐÀ PHÂT
Tran Thắng Ngọc
11-08-2019, 04:47:38
A Di ĐÀ PHẬT
Minh Nhất
12-08-2019, 04:47:37
A Mi Đà Phật... Dương Tuấn Trần Minh Trí
Dương Tuấn
12-08-2019, 04:47:37
A Di Đà Phật
Nguyễn Văn Sơn
13-08-2019, 04:47:36
A di đà phật
Lê Quốc Thắng
13-08-2019, 04:47:36
Nam mô a di đà phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề