KIỂM SOÁT Vì ta tập trung quá nhiều sự chú ý vào việc kiểm soát cuộc đời mình nên cuối cùng ta không thể kiểm soát được nó ta càng cố gằng điều khiển mọi thứ ta càng cảm thấy mất kiểm soát

KIỂM SOÁT
Vì ta tập trung quá nhiều sự chú ý vào việc kiểm soát cuộc đời mình nên cuối cùng, ta không thể kiểm soát được nó, ta càng cố gằng điều khiển mọi thứ, ta càng cảm thấy mất kiểm soát. Và như một vòng luẩn quẩn, những ai hay cảm thấy bị mất kiểm soát nhất thường bị ám ảnh bởi nhu cầu phải kiểm soát được mọi thứ.
Người ta còn gọi sự kiểm soát bằng một cái tên khác “sự ràng buộc”. Những người thông thái đều hiểu rằng sự ràng buộc hay nhu cầu được kiểm soát mọi thứ là gốc rễ của mọi đau khổ.
Tất nhiên, đau khổ là một phần của cuộc sống, và ai cũng cần trải qua vài nỗi đau trước khi có thể bắt đầu tìm kiếm những hướng đi đúng đắn.
Sự đau khổ có thể chỉ cho ta tới con đường của sự bình yên trong tâm hồn.
#Get_a_coach
#la_bàn_thành_công
#career_coaching
30/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề