NGHE HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG GIẢNG HÒA THƯỢNG NÓI CÁI NÀY SỐC DỮ NHA

??NGHE HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG GIẢNG : HÒA THƯỢNG NÓI CÁI NÀY SỐC DỮ NHA.
- ĐẠO PHẬT CHẤP NHẬN CÓ LINH HỒN HAY KHÔNG?
- VIẾT BÀI VỊ CHO NGƯỜI CHẾT : VÍ DỤ, LINH HỒN, VONG HỒN, CHÁNH HỒN, THẦN HỒN, HƯƠNG HỒN CÓ PHẢI CỦA ĐẠO PHẬT HAY KHÔNG?
- ĐỌC SỚ CẦU NGUYỆN VAN XIN CÓ PHẢI CỦA ĐẠO PHẬT?
- NGƯỜI SẮP CHẾT NIỆM PHẬT CÓ KẾT QUẢ HAY KHÔNG?
- KHI NGƯỜI TA SẮP CHẾT ĐỂ CHO NGƯỜI TA NHẸ NHÀNG, THANH TỊNH, ĐỂ NGƯỜI TA SUY NGHĨ CON ĐƯỜNG NGƯỜI TA ĐI, CHỨ NIỆM PHẬT ẦM ẦM LÀM CHO NGƯỜI TA BỰC BỘI THÊM ĐÓ, NGƯỜI TA ĐI KHÔNG CÓ ĐƯỢC ĐÓ.
- MÌNH KÊU TÊN PHẬT ỔNG BỰC MÌNH LẮM ĐÓ CHỨ! MÌNH KÊU TÊN PHẬT CHỨ ÔNG PHẬT DI ĐÀ ỔNG ĐÂU CÓ BIẾT! MÀ PHẬT DI ĐÀ CÓ TỚI ĐÓ LÀM CHI, PHẬT DI ĐÀ KHÔNG CÓ LÀM VIỆC ĐÓ ! ĐÂU CÓ PHẢI LÀ CHUYÊN MÔN ĐI LÀM, CHỜ NGƯỜI CÓ BỆNH AI KÊU LÀ TỚI, AI KHÔNG KÊU THÌ CHẾT BỎ, CHẾT SỐNG MẶC BÂY HAY SAO? CHO NÊN CÁI LÝ ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC !?
27/07/2019
8 bình luận:
Nguyen Quang Tung
27-07-2019, 04:47:01
nam mô a di đà phật
Tam Viet
27-07-2019, 04:47:01
Nam mô a di đà phật
Huong Nguyen Sam Luu
28-07-2019, 04:46:50
Nga Phuong
Dieu Hoa
28-07-2019, 04:46:50
Mô Phật
Tu Anh
29-07-2019, 04:46:56
Vay bao lau nay Hộ Niem nguoi sap mất la sai sao?
Ngoc Lan
29-07-2019, 04:46:56
Nam mô a di đà phật
Elizabeth Bui
30-07-2019, 04:46:48
???
Hạnh Trần
30-07-2019, 04:46:48
Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề