SỰ CUỐI CÙNG CỦA MUÔN VẬT ĐÃ GẦN VẬY HÃY KHÔN NGOAN TỈNH THỨC MÀ CẦU NGUYỆN Đời sống theo Chúa không phải là con đường trải toàn hoa hồng mà là con đường sáng láng hẹp và bằng phẳng an toàn

SỰ CUỐI CÙNG CỦA MUÔN VẬT ĐÃ GẦN, VẬY HÃY KHÔN NGOAN TỈNH THỨC MÀ CẦU NGUYỆN Đời sống theo Chúa, không phải là con đường trải toàn hoa hồng, mà là con đường sáng láng, hẹp và bằng phẳng, an toàn. Con đường theo Chúa là một con đường thử thách đức tin vàng trong lửa. Đời sống càng tôn kính Chúa, yêu Chúa nhiều bao nhiêu, chúng ta gần Chúa càng nhiều hơn và sẵn lòng dâng đời sống mình cho Chúa, đắc thắng trong chiến trận thuộc linh: "Mang lấy TOÀN BỘ KHÍ GIỚI của Đức Chúa Trời, để có thể đứng vững mà đối phó với những mưu chước của Ác Quỷ, vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian này, và những quyền lực của các thần giả dối ở trốn không trung. Vì vậy hãy mang lấy TOÀN BỘ KHÍ GIỚI của Đức Chúa Trời, để anh chị em có thể đối phó trong ngày lâm trận, và khi cuộc chiến xong rồi, anh chị em vẫn đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, thắt đai lưng bằng SỰ THẬT (lỜI CHÚA), mặc áo giáp bằng ĐỨC CÔNG CHÍNH, mang giày trận bằng tinh thần sẵn sàng rao truyền Tin Mừng hòa bình. Ngoài ra, hãy cầm lấy thuẫn bằng ĐỨC TIN, vì nhờ đức tin anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của Kẻ Ác. Cũng hãy đội nón sắt bằng ƠN CỨU RỖI, và cầm GƯƠM của ĐỨC THÁNH LINH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu nguyện mãi trong Đức Thánh Linh. Với ý hướng đó, hãy hết sức kiên trì thức canh, và CẦU NGUYỆN cho tất cả các thánh đồ. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi, để tôi được Chúa ban cho sứ điệp, hầu mỗi khi mở miệng nói, tôi có thể mạnh dạn công bố huyền nhiệm của Tin Mừng"; (Ê-phê-sô 6:10-19 BD2011) Amen! Amen! Hallelugia! Ngợi khen Chúa! - Nguyễn Thị Kim Anh - 25/2/2014
13/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề