TĨNH LẶNG TỊCH TỊNH Đệ tử Gotama Oai nghi được thu thúc Tâm nhiếp niệm giác tỉnh Soi sáng duyên đến đi Thẩm nghiệm ý hành tác Hành vi thân và khẩu Tính chất thiện bất thiện Khởi sinh diệt theo duyên Khi nghiệp duyên khởi thức Thức duyên danh sắc khởi Lục

TĨNH LẶNG-TỊCH TỊNH
.
Đệ tử Gotama,
Oai nghi được thu thúc,
Tâm nhiếp, niệm, giác tỉnh,
Soi sáng duyên đến-đi.
.
Thẩm nghiệm ý hành tác,
Hành vi thân và khẩu,
Tính chất thiện, bất thiện,
Khởi sinh-diệt theo duyên.
.
Khi nghiệp duyên khởi thức,
Thức duyên danh-sắc khởi,
Lục nhập nơi xúc-thọ,
Duyên sinh ái-thủ-hữu.
.
Thức-ý thức hành tác,
Tiến trình tác nghiệp hữu,
Cảnh hữu thời hiện khởi,
Sinh, lão tử trở thành.
.
Không hệ luỵ sinh-tử,
Giới-định-tuệ con đường,
Dẫn đến giải thoát uẩn,
Kiến giải thoát tịch tịnh.
04/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề